ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik
oskavant@op.pl
607 186 692, 606 861 654
Menu
Zamknij
Firma nasz oferuje szereg kursów i szkoleń zawodowych, transportowych czy z zakresu doskonalenia kadr. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Urzędu Miasta Rybnik.

  szkolenia/kursy zawodowe
 • kierowca operator wózków
 • szkolenia SEP
  - coaching/consulting
 • zarządzanie czasem
 • modele zarządzania
 • komunikacja interpersonalna
 • motywacja pracowników
 • rozwiązywanie konfliktów
 • budowanie zespołu
 • inteligencja emocjonalna
 • autoprezentacja
  szkolenia instruktorów nauki jazdy
 • szkolenia instruktorów
 • warsztaty dla instruktorów